fbpx

header bg blog 1BLOG

Col·legi CreaNova

Selectivitat o Proves d'accés a la Universitat (PAU) 2019

selectivitat pau 2019 collegi creanova 1

Els/les alumnes de segon de batxillerat, han tingut les Proves d'Accés a la Universitat o Selectivitat, els dies 12, 13 i 14 de juny i ja saben els seus resultats.
Hi ha hagut molt bones notes i, en general, estan molt contents/es.

Alguna d'aquestes famílies ja ens ha escrit per a traslladar-nos la seva alegria i manifestar que aquests quatre cursos, que la majoria d'ells han estat en Creanova, han suposat també que siguin persones més segures i belles, citant paraules textuals, encara que això no es valori en aquest tipus de proves.

Felicitats a tots/es i a gaudir d'unes merescudes vacances!


SELECTIVIDAD O PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) 2019

Los alumnos/as de segundo de bachillerato, han tenido las Pruebas de Acceso a la Universidad o Selectividad, los días 12, 13 y 14 de junio y ya saben sus resultados.
¡Ha habido muy buenas notas y, en general, están muy contentos/as!
Alguna de estas familias ya nos ha escrito para trasladarnos su alegría y manifestar que estos cuatro cursos, que la mayoría de ellos han estado en Creanova, han supuesto también que sean personas más seguras y bellas, citando palabras textuales, aunque esto no se valore en este tipo de pruebas.

¡Felicidades a todos/as y a disfrutar de unas merecidas vacaciones!

selectivitat pau 2019 collegi creanova 2

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 9am to 6pm
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova  linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona - Spain)
GPS 41.480552 | 2.055989