fbpx

header bg horaris i preus 2017HORARIS I PREUS

Col·legi CreaNova

HORARIS:

 

horaris preus 2019 2020 collegi creanova 2019 20


 

PREUS:

 QUOTES
Elementary, Middle, High    580 €/mes (10 quotes per curs).
Elementary 9-15h    500 €/mes (Opcional per P3 a P5, 10 quotes per curs).
Batxillerats    595,50 €/mes (10 quotes per curs).

(No haureu de comprar llibres de text i les sortides estan incloses).

 MATRÍCULA
Matrícula anual Elementary, Middle i High: 580 € per al primer fill, 480 € per al segon i 0 €, a partir del tercer. 
Matrícula anual Baxtillerats: 500 €. 

DIPÒSIT 
Dipòsit P3, P4, P5: 1500 € per família *
Dipòsit Elementary, Middle i High: 3000 € per família
Dipòsit Batxillerats: 1500 € per família 

Aquest dipòsit és un requisit formal en el procés de matriculació. La devolució de la quantitat dipositada es durà a terme quan el fill del dipositant, o, en cas d'existir més d'un, quan l'últim fill d'aquest, abandoni l'escolarització al centre docent CreaNova, amb independència de la causa de finalització de l'escolarització, i sempre que hagin transcorregut un mínim de tres (3) anys des de la constitució del present dipòsit. EL DIPÒSIT ES RETORNA SEMPRE. 

* P3, P4 i P5 augmenten el dipòsit amb 1500 €, el segon curs.

Menjador Ecològic 75%:
6,5 €/apat   de dL a dV o de dL a dJ (4 o 5 menús).
7 €/apat   3 dies/setmana.
8 €/apat   esporàdic.

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 16 a 18h
(+34) 717 71 39 59 de 8:30 a 17:30h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)