header bg horaris i preus 2017HORARIS I PREUS

Col·legi CreaNova

HORARIS:

 

ELEMENTARY I MIDDLE

  • de 9:00 a 17:00h dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
  • de 9:00 a 15:00h divendres.
    (P3 a P5 pot fer horari de 9 a 15h, amb cuota reduïda)

HIGH

  • de 9:00 a 16:30h dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
  • de 9:00 a 15:00h divendres.

BATXILLERAT

  • de 9:00 a 14:00h horari programat. Fins a les 17:00h, treballs personals, dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
  • de 9:00 a 15:00h divendres.

CFGS

  • de 10:00 a 16:00h dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
  • de 10:00 a 15:00h divendres.
 
 

Calendari lectiu establert pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar de 175 dies.

HORARI D’ACOLLIDA

De 8:30 a 9h, de dilluns a divendres.
De 15 a 17h els divendres.


 

PREUS:

Elementary, Middle, High i Batxillerats    580 €/mes (10 quotes per curs).

Elementary 9-15h    500 €/mes (Opcional per P3 a P5).

Graus Superiors    480 €/mes.

(No haureu de comprar llibres de text i les sortides estan incloses).

Dipòsit Elementary, Middle i High: 3000 € per família
Aquest dipòsit és un requisit formal en el procés de matriculació. La devolució de la quantitat dipositada es durà a terme quan el fill del dipositant, o, en cas d'existir més d'un, quan l'últim fill d'aquest, abandoni l'escolarització al centre docent CreaNova, amb independència de la causa de finalització de l'escolarització, i sempre que hagin transcorregut un mínim de tres (3) anys des de la constitució del present dipòsit.

 Dipòsit Batxillerats i Graus Superiors: 1500 € per família 
Aquest dipòsit és un requisit formal en el procés de matriculació. La devolució de la quantitat dipositada es durà a terme al juny del segon curs.

Matrícula
Matrícula anual Elementary, Middle i High: 425 € per al primer fill, 325 € per al segon i 0 €, a partir del tercer.
Matrícula anual Baxtillerats i Graus Superiors: 500 €.
Matrícula gratuïta per al curs 2018-19, fins al 21 de febrer.

Menjador Ecològic 75%:
6,5 €/apat   de dL a dV o de dL a dJ (4 o 5 menús).
7 €/apat   3 dies/setmana.
8 €/apat   esporàdic.

Email: info@collegicreanova.org
Tel. (+34) 93 252 61 61 / (+34) 717 71 39 59
Horari d'atenció: de 11 a 13h i de 17 a 19h
facebook collegi creanova   google plus collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)