fbpx

header bg elementary 1 2017



ELEMENTARY 3-6 ANYS

Col·legi CreaNova





 

ELEMENTARY A CREANOVA - 3 a 6 anys

elementary 3 7 anys collegi creanova

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC. organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada grup d’Elementary té un adult de referència  que li dóna suport emocional i l’acompanya en el desenvolupament de la seva autonomia i adquisició d´eines per a la relació amb els altres-iguals i l´entorn social, proporcionant-li també oportunitats per assolir les destreses motrius.

Cada professor és referència també en els diferents ambients, distribuïts dins d’espais comunicats i integrats dintre de tota l’etapa Elementary. Aquests ambients educatius són àrees d’interacció sensori-motriu que identifiquen les competències bàsiques d’aquesta etapa. Els adults realitzen propostes de tallers i activitats, de lliure elecció, dins dels diferents espais.


ALUMNAT:

Els nens/es, en entrar en aquesta comunitat, tenen un procés d’adaptació obert, progressiu i dinàmic, on es té especial cura amb l´autonomia emocional i les seves capacitats de relació. En aquesta primera etapa d’Elementary, de quatre cursos acadèmics, hi ha tres eixos principals per anar ampliant la seva autonomia personal i créixer acompanyats:

  • Treball individual, per ambients de la vida pràctica, amb gestió personal del temps i adquisició de compromisos individuals de responsabilitat amb la cura pròpia i els seus interessos.
  • Acompanyament de  les emocions i model d’estructures de relació.
  • Interacció continua amb els alumnes de la segona etapa Elementary, que els permet créixer amb referències d’altres nens i nenes, dintre d’una comunitat oberta.

La rutina diària, la cura del propi cos i desenvolupament d´eines de forma metòdica, mitjançant els ambients de jocs de taula, joc simbòlic, contes, pre-càlcul, pre-lecto-escriptura, treballs manuals i altres, té un paper imprescindible per arribar al domini de les competències bàsiques.


OBJECTIUS GENERALS:

Les Competències Bàsiques establertes per a aquesta etapa són: la descoberta d´un mateix i dels altres, la descoberta de l’entorn,  i la comunicació i els llenguatges. Per això, es treballa l´autoconeixement i gestió de les emocions, el joc i el moviment, les relacions afectives i comunicatives, l’autonomia personal i relacional, l´exploració de l´entorn, l´experimentació i la representació, l´observació, l´escolta, l’expressió i la creativitat.

Les capacitats que es pretén que puguin assolir són:

  • Ser i actuar de forma autònoma, al seu nivell.
  • Respectar als altres i comunicar les seves necessitats.
  • Descobrir i tenir iniciativa.
  • Conviure i conèixer com és el món, al seu entorn proper.

AULES:

Les aules d’aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d’interès, oberts al lliure moviment. Hi ha diverses sales temàtiques, cadascuna preparada amb diferents materials didàctics i propostes d’activitats per desenvolupar les diferents competències i interessos:

  • Espais exteriors: jocs amb sorra, joc amb aigua, estructures de motricitat, joc simbòlic, ...
  • Espais interiors: contes, pre-lecto-escriptura, pre-càlcul, joc simbòlic, joc representatiu, música, treballs manuals, joc de construcció, menjador...

AVALUACIÓ:

No es realitzen proves de nivell, ni exàmens com mètode d´avaluació. Amb el seguiment dels professors , dins del treball individual i compartint espais en cada àrea, es realitza una avaluació continua i una valoració de les necessitats de reforç en les diferents àrees.


CURRÍCULUM:

Les  hores lectives setmanals, es reparteixen en tallers, activitats i,  sobretot, la lliure interacció en els diferents ambients preparats i contexts reals.

El principal objectiu en aquesta etapa és oferir vivències de responsabilitat sobre si mateixos, de relació amb els altres i el contacte amb l’adquisició de competències bàsiques.


CONTINUÏTAT:

Col·legi CreaNova ofereix la continuïtat en el model educatiu, amb la segona etapa Elementary 6-11 anys.

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "ELEMENTARY 3-6 ANYS A CREANOVA"

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989