fbpx

header bg blog 1BLOG

Col·legi CreaNova

CreaNova i anglès

english at creanova collegi creanova 1

L'anglès com a llengua vehicular i no només com a assignatura està cada vegada més present en el dia a dia dels alumnes de totes les etapes.
En Elementary, fins a 10 de 18 (55%) activitats d'anglès, música, arts, medi natural, robòtica, conte i coneixement de l'entorn, a més d'alguns registres, projectes i presentacions d'Assemblea Elemental, que s'exposen en anglès.

En Middle, fins a 8 de 18 (45%) activitats d'anglès, música, tecnologia i història, a més de presentacions, projectes i exàmens, que es realitzen en anglès.
En High, fins a 15 activitats de 20 (75%) d'anglès, visual i plàstica, història antiga, medieval i geografia, tecnologia, cinema, a més de presentacions i projectes, que es treballen en anglès.
En Batxillerat, fins a 9 de les 15 activitats (60%) d'anglès, música, cinema, i algunes parts d'història del món contemporani, dibuix tècnic, fonaments de les arts, filosofía, física, a més de presentacions, que es fan en anglès.

english at creanova collegi creanova 2

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989