fbpx

header bg blog 1BLOG

Col·legi CreaNova

Concurs de dibuix "Què és Europa per a mi?"

concurs que es europa per a mi collegi creanova 2019 1

Els i les alumnes de Da Vinci, 6è de primària, participen en el primer concurs de dibuix "Què és Europa per a mi?" que s'adreça a escolars des de primer fins a sisè de primària matriculats en centres de Catalunya o les Illes Balears, organitzat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Els alumnes han realitzat individualment un dibuix al voltant del tema 'Què és Europa per a mi?', relacionat amb la Unió Europea i els seus valors. Aquesta activitat s'ha emmarcat en la celebració del dia d'Europa, el 9 de maig, com una oportunitat per reflexionar conjuntament amb els alumnes sobre el projecte de construcció europea i els valors que representa.

Els dotze millors treballs formaran part del calendari de la Representació de la Comissió Europea de Barcelona del 2020, que es distribuirà a les escoles participants i als centres d'informació europea Europe Direct i Centre Balears Europa. A més, rebrem 3 lots de regals relacionats amb la Unió Europea per distribuir entre els participants, així com un exemplar del llibre Explorem Europa per a cada alumne.


CONCURSO DE DIBUJO "QUÉ ES EUROPA PARA MÍ?"

Los y las alumnas de Da Vinci, 6º de primaria, participan en el primer concurso de dibujo "Qué es Europa para mí?" que se dirige a escolares desde primero hasta sexto de primaria matriculados en centros de Cataluña o las Islas Baleares, organizado por la Representación de la Comisión Europea en Barcelona.

Los alumnos han realizado individualmente un dibujo sobre el tema 'Qué es Europa para mí?', relacionado con la Unión Europea y sus valores. Esta actividad se ha enmarcado en la celebración del día de Europa, el 9 de mayo, como una oportunidad para reflexionar conjuntamente con los alumnos sobre el proyecto de construcción europea y los valores que representa.

Los doce mejores trabajos formarán parte del calendario de la Representación de la Comisión Europea de Barcelona del 2020, que se distribuirá en las escuelas participantes y a los centros de información europea Europe Direct y Centro Baleares Europa. Además, recibiremos 3 lotes de regalos relacionados con la Unión Europea para distribuir entre los participantes, así como un ejemplar del libro Exploramos Europa para cada alumno.

 

concurs que es europa per a mi collegi creanova 2019 2

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 16 a 18h
(+34) 717 71 39 59 de 8:30 a 17:30h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)