header bg blog 1BLOG

Col·legi CreaNova

Segona setmana de curs

segona setmana curs 2018 2019 collegi creanova 1

Els / les alumnes d'Elementary ja estan a tope en les seves rutines de treball-joc-aprenentatge.
A més de gaudir de l'exterior, amb les variades propostes que troben, han fet puzles 3D del cos humà a l'espai de ciències. Han practicat cal·ligrafia amb tinta amb precisió i cura. Els més petits del col·le senten molt interès per les lletres però no sempre estan d'acord en l'ordre. També han classificat animals, segons la seva procedència.

Els mapes Montessori els han ajudat a això i, de pas, han descobert països dels quals sabien molt poc. Han tingut la seva primera classe de dansa, estrenant escenari, i estan gaudint dels tallers de càlcul. Algun matí han començat llegint de forma autònoma i voluntària. Els llibres d'acudits els desperten del tot, i per al primer taller ja tenen un gran somriure amb ells. Han iniciat projectes de recerca i han buscat i classificat experiments. Som-hi!

En Middle i High, l'activitat també és intensa. Ja han rebut els nous quaderns de registre, que utilitzen per planificar la seva activitat setmanal, anar anotant el treball realitzat i el que han après cada dia. Els tallers de xinès segueixen tenint un gran acolliment, així com els tallers de música. I també els de matemàtiques!
Estan treballant en projectes, presentacions i realitzant els primers exàmens d'autoavaluació.
Dimecres que ve, els alumnes de High, tenen l'oportunitat de participar en un taller molt especial. L'activista Laura García els parlarà sobre el conflicte en el Sahara Occidental i la situació del poble Saharahui. Pròximament, se'ls oferirà un altre sobre els Drets Humans, de la mà de Marisa Franco, activista defensora dels drets dels immigrants i les dones.
Qui fos alumne/a!


SEGUNDA SEMANA DE CURSO

Los alumnos/as de Elementary ya están a tope en sus rutinas de trabajo-juego-aprendizaje.
Además de disfrutar del exterior, con las variadas propuestas que encuentran, han hecho puzzles 3D del cuerpo humano en el espacio de ciencias. Han practicado caligrafía con tinta con precisión y esmero. Los más pequeños del cole sienten mucho interés por las letras pero no siempre están de acuerdo en el orden. También han clasificado animales, según su procedencia. Los mapas Montessori les han ayudado a ello y, de paso, han descubierto países de los que sabían muy poco. Han tenido su primera clase de danza, estrenando escenario, y están disfrutando de los talleres de cálculo. Alguna mañana han empezado leyendo de forma autónoma y voluntaria. Los libros de chistes les despiertan del todo, y para el primer taller ya tienen una gran sonrisa con ellos. Han iniciado proyectos de investigación y han buscado y clasificado experimentos. ¡Manos a la obra!

En Middle y High, la actividad también es intensa. Ya han recibido los nuevos cuadernos de registro, que utilizan para planificar su actividad semanal, ir anotando el trabajo realizado y lo que han aprendido cada día. Los talleres de chino siguen teniendo una gran acogida, así como los talleres de música. ¡Y también los de matemáticas!
Están trabajando en proyectos, presentaciones y realizando los primeros exámenes de autoevaluación.
El próximo miércoles, los alumnos de High, tienen la oportunidad de participar en un taller muy especial. La activista Laura García les hablará sobre el conflicto en el Sahara Occidental y la situación del pueblo Saharahui. Próximamente, se les ofrecerá otro sobre los Derechos Humanos, de la mano de Marisa Franco, activista defensora de los derechos de los inmigrantes y las mujeres.
¡Quien fuera alumno/a!

segona setmana curs 2018 2019 collegi creanova 2 

segona setmana curs 2018 2019 collegi creanova 3

Email: info@collegicreanova.org
Tel. (+34) 93 252 61 61 / (+34) 717 71 39 59
Horari d'atenció: de 11 a 13h i de 17 a 19h
facebook collegi creanova   google plus collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)