fbpx

header bg missio



Missió, visió, valors

Col·legi CreaNova





missio collegi crea novaMISSIÓ

Col·legi CreaNova és el primer centre a l´Estat que ofereix una educació integral des de l´Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerats, amb un model educatiu coherent i respectuós, basat en una sòlida experiència en Educació Autodidacta i Learning by Doing.



learning by doing collegi crea novaVISIÓ

El Col·legi CreaNova neix per cobrir una necessitat social que demana una educació de qualitat, aplicant models pedagògics innovadors, amb el foment de la creativitat, el Learning by doing, la lliure experimentació, el treball per projectes i el foment de les Intel·ligències Múltiples que altres països, com Finlàndia, desenvolupen amb èxit, des de fa anys.



valors collegi crea novaVALORS

Aprendre a aprendre. Ambients educatius rics en materials didàctics, laboratoris d’auto investigació, recolzament individualitzat de professionals altament qualificats per un aprenentatge autodidacta i respectuós amb els interessos de cada nen/a i jove.
Educació integral, adaptada a les necessitats de la societat actual, sempre canviant, que demana persones creatives, emprenedores i resolutives, preparades per encarar qualsevol situació per extraordinària que sigui.
Vinculació directa amb la Universitat, les sortides professionals i les demandes del mercat, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del social i cultural.

 

EL COL·LEGIMETODOLOGIA INSTAL·LACIONSPROFESSORS

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989