fbpx

header bg intelligencia artificialINTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Aprenentatge Adaptatiu i Intel·ligència Artificial

Les aules del segle XXI. Aprenentatge de matemàtiques i ciències a través d'intel·ligència artificial i realitat virtual

Col·legi CreaNova és un dels centres pioners que llança l'aprenentatge de les assignatures de matemàtiques i ciències amb eines d'intel·ligència artificial, a partir de setembre 2019.

A partir del curs 2019-20, els/les alumnes d'ESO, a més de les classes presencials i l'acompanyament d'especialistes de matemàtiques i ciències, disposaran d'eines individualitzades McGrawHill d'aprenentatge adaptatiu: Aleks per a les matemàtiques i Labster per a les ciències.

intelligencia artifical aleks mc graw hill collegi creanova logoALEKS
És un sistema d'intel·ligència artificial, per a avaluació i aprenentatge, en línia. Aleks utilitza qüestionament adaptatiu per determinar ràpidament i amb precisió els coneixements d'un estudiant i d'allò que no sap. Aleks, després, instrueix l'estudiant en els temes que està preparat per aprendre. Mentre un estudiant treballa, Aleks l'avalua periòdicament per assegurar que els temes apresos encara els domina.
Fent ús de la mateixa tecnologia, els/les alumnes de Middle / ESO i Batxillerat, han de disposar d'Smartbooks, en les àrees de ciències. És una eina que els permet individualitzar la lectura i l'aprenentatge i realitzar exercicis personalitzats, a més d'un seguiment exhaustiu per part dels tutors.
Més informació aquí.

intelligencia artifical labster mc graw hill collegi creanova logoLABSTER
Al laboratori de Biologia, Química i Física, incorporem una eina de laboratori virtual interactiu per ampliar el seu currículum i que l'aprenentatge sigui més complet. Això ho aconseguim mitjançant el programa LABSTER. Un sistema provat, en universitats i centres d'educació superior, per a pràctiques de laboratori. Més info aquí.

 

intelligencia artificial mc graw hill collegi creanova teen

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 16 a 18h
(+34) 717 71 39 59 de 8:30 a 17:30h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)